Soru:

8. 121 $" insanların artan enerji talebini karşılamak için kullanılan fosil kaynakların oranı her geçen gün artmaktadır. Bu duru

8.
121
$"
insanların artan enerji talebini karşılamak için kullanılan fosil
kaynakların oranı her geçen gün artmaktadır. Bu durum berabe-
rinde karbon salınımını artırarak atmosferin kirlenmesine neden
olmaktadır.
Buna göre, yukarıda dünya haritasında numaralandırılarak
verilen merkezlerin hangisinde insanların atmosferi kirletme
oranı daha düşüktür?
A) 7
B) TI
C) II
D) IV E) V

8. 121 $" insanların artan enerji talebini karşılamak için kullanılan fosil kaynakların oranı her geçen gün artmaktadır. Bu durum berabe- rinde karbon salınımını artırarak atmosferin kirlenmesine neden olmaktadır. Buna göre, yukarıda dünya haritasında numaralandırılarak verilen merkezlerin hangisinde insanların atmosferi kirletme oranı daha düşüktür? A) 7 B) TI C) II D) IV E) V

Çevre ve Toplum ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster