Soru:

7. İnsanlar hayatı kolaylaştırmak ve daha iyi yaşa- mak için doğal çevreyi kontrol altına almaya çalış- HOCAWEBDE maktadırlar. H

7. İnsanlar hayatı kolaylaştırmak ve daha iyi yaşa-
mak için doğal çevreyi kontrol altına almaya çalış-
HOCAWEBDE
maktadırlar.
HOGAWEBDE
AGROF
Türkiye'de aşağıdakilerden hangisi insanların
doğal çevreyi kontrol altına alması ile ilgili
uygun örneklerden biri degildir?
A) Doğal limanların bulunmadığı alanlarda dal-
gakıranlar yapılarak limanların korunakli hale
getirilmesi
(B) Denizin doldurularak kazanılan alanlarda kara
yolu ve hava limanı yapılması
C) Tarımda sulamanın yaygınlaştırılması
D) Köprü, tünel, viyadük ve benzeri yapılarla
ulaşımın daha kolay, hızlı ve ekonomik hale
getirilmesi
E) Kuru dere yataklarının doldurularak yerleşim
alanı olarak kullanılması

7. İnsanlar hayatı kolaylaştırmak ve daha iyi yaşa- mak için doğal çevreyi kontrol altına almaya çalış- HOCAWEBDE maktadırlar. HOGAWEBDE AGROF Türkiye'de aşağıdakilerden hangisi insanların doğal çevreyi kontrol altına alması ile ilgili uygun örneklerden biri degildir? A) Doğal limanların bulunmadığı alanlarda dal- gakıranlar yapılarak limanların korunakli hale getirilmesi (B) Denizin doldurularak kazanılan alanlarda kara yolu ve hava limanı yapılması C) Tarımda sulamanın yaygınlaştırılması D) Köprü, tünel, viyadük ve benzeri yapılarla ulaşımın daha kolay, hızlı ve ekonomik hale getirilmesi E) Kuru dere yataklarının doldurularak yerleşim alanı olarak kullanılması

Çevre ve Toplum ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster