Soru:

36. Sistemli doğa koruma bilinci, dünya genelinde 1960'li yıllardan sonra oluşmaya başlamıştır. Bu amaçla çevresel sorunlara yö-

36. Sistemli doğa koruma bilinci, dünya genelinde 1960'li yıllardan
sonra oluşmaya başlamıştır. Bu amaçla çevresel sorunlara yö-
nelik son yıllarda pek çok düzenleme yapılmıştır.
Buna göre;
Araştırma ve geliştirme (ARGE) çalışmaları için yeterli kay-
nakların oluşturulması,
II. Uluslararası iş birliği ve karşılıklı güven ortamının oluşturul-
masi,
III. Çevre sorunlarının çözümünün yerel yönetimlere bırakılması,
IV. Coğrafi bilgi sisteminin (CBS) geliştirilmesi
düzenlemelerinden hangilerinin çevresel sorunlara yönelik
olduğu söylenebilir?
A) I ve II
C) Il ve IV
B) II ve III
T1
D) I, II ve Tv
E) II, III ve IV

36. Sistemli doğa koruma bilinci, dünya genelinde 1960'li yıllardan sonra oluşmaya başlamıştır. Bu amaçla çevresel sorunlara yö- nelik son yıllarda pek çok düzenleme yapılmıştır. Buna göre; Araştırma ve geliştirme (ARGE) çalışmaları için yeterli kay- nakların oluşturulması, II. Uluslararası iş birliği ve karşılıklı güven ortamının oluşturul- masi, III. Çevre sorunlarının çözümünün yerel yönetimlere bırakılması, IV. Coğrafi bilgi sisteminin (CBS) geliştirilmesi düzenlemelerinden hangilerinin çevresel sorunlara yönelik olduğu söylenebilir? A) I ve II C) Il ve IV B) II ve III T1 D) I, II ve Tv E) II, III ve IV