Soru:

3. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi, doğal ortamın bozulmasi- na yol açmaz? A) Bazı bitki türlerini yok ederek, bu alanlarda ken

3.
Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi, doğal ortamın bozulmasi-
na yol açmaz?
A) Bazı bitki türlerini yok ederek, bu alanlarda kendi ihtiyacına
göre bitkiler yetiştirmeleri
B) Tüneller, köprüler, viyadükler, yollar yaparak ulaşımı kolay-
laştırmaları
C) Akarsuların üzerine barajlar kurarak suyun hareketini kont-
rol altına almaları
D) Madenleri çıkararak onlardan değişik şekillerde yararlanma-
lari
E) Yer şekillerinin engebeli olduğu yöreleri ağaçlandırarak, küt-
le hareketlerini yavaşlatmaları
Asağıdakilerden hangisi, bir bölgede çevre kirliliğinin tehlikeli

3. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi, doğal ortamın bozulmasi- na yol açmaz? A) Bazı bitki türlerini yok ederek, bu alanlarda kendi ihtiyacına göre bitkiler yetiştirmeleri B) Tüneller, köprüler, viyadükler, yollar yaparak ulaşımı kolay- laştırmaları C) Akarsuların üzerine barajlar kurarak suyun hareketini kont- rol altına almaları D) Madenleri çıkararak onlardan değişik şekillerde yararlanma- lari E) Yer şekillerinin engebeli olduğu yöreleri ağaçlandırarak, küt- le hareketlerini yavaşlatmaları Asağıdakilerden hangisi, bir bölgede çevre kirliliğinin tehlikeli

Çevre ve Toplum ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster