Soru:

2015 / LYS-3 >> 14. Canlı dokularını meydana getiren bileşikleri oluş- turması nedeniyle hayati öneme sahip olan karbon döngüsü,

2015 / LYS-3 >>
14. Canlı dokularını meydana getiren bileşikleri oluş-
turması nedeniyle hayati öneme sahip olan karbon
döngüsü, karasal ve sulara ait iki büyük ekosistemde
meydana gelir. Bu ekosistemlerde üretilen karbondi-
oksit; karalar, sular ve atmosfer arasında dolaşmak-
tadır. Ancak bazı durumlarda bu döngünün kesintiye
uğradığı görülür.
i
i
Sarmal Coğrafya Soru Bankası
Aşağıdakilerden hangisi, bu döngü sırasındaki
kesintinin nedenlerinden biridir?
A) Kireç taşlarının yakılması
B) Bitki kalıntılarının kömürleşmesi
C) Fosil yakıtlarının kullanılması
D) Katı atıkların depo edilmesi
E) Su kaynaklarının kirletilmesi
A
L
2:

2015 / LYS-3 >> 14. Canlı dokularını meydana getiren bileşikleri oluş- turması nedeniyle hayati öneme sahip olan karbon döngüsü, karasal ve sulara ait iki büyük ekosistemde meydana gelir. Bu ekosistemlerde üretilen karbondi- oksit; karalar, sular ve atmosfer arasında dolaşmak- tadır. Ancak bazı durumlarda bu döngünün kesintiye uğradığı görülür. i i Sarmal Coğrafya Soru Bankası Aşağıdakilerden hangisi, bu döngü sırasındaki kesintinin nedenlerinden biridir? A) Kireç taşlarının yakılması B) Bitki kalıntılarının kömürleşmesi C) Fosil yakıtlarının kullanılması D) Katı atıkların depo edilmesi E) Su kaynaklarının kirletilmesi A L 2: