Soru:

12. Coğrafya, insan ile doğal ortamın karşılıklı etkileşimini inceley bilim dalıdır. Özellikle doğal ortam, insan faaliyetlerini

12. Coğrafya, insan ile doğal ortamın karşılıklı etkileşimini inceley
bilim dalıdır. Özellikle doğal ortam, insan faaliyetlerini şekillem
ren ve bundan etkilenen en önemli unsurdur.
3. Düny
beral
yacın
Bu
türle
AF
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi insan faaliyetlerini şek
lendiren doğal bir unsurdur?
A) Fay sistemleri
By Nükleer santraller
Sanayi atığı
D) Rüzgâr tribünleri
E) Güneş enerji sistemleri
C)
v
8
3
3
a
a
a
3
V
g
a
ZL
LL
OL
6
8
L 9
t
€
N
1

12. Coğrafya, insan ile doğal ortamın karşılıklı etkileşimini inceley bilim dalıdır. Özellikle doğal ortam, insan faaliyetlerini şekillem ren ve bundan etkilenen en önemli unsurdur. 3. Düny beral yacın Bu türle AF Buna göre, aşağıdakilerden hangisi insan faaliyetlerini şek lendiren doğal bir unsurdur? A) Fay sistemleri By Nükleer santraller Sanayi atığı D) Rüzgâr tribünleri E) Güneş enerji sistemleri C) v 8 3 3 a a a 3 V g a ZL LL OL 6 8 L 9 t € N 1

Çevre ve Toplum ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster