Soru:

1. tüm insanları ve geleceğimizi ilgilendiren küresel iklim değişimi- the karşı etkilerin azaltılması ve uyum sağlama olmak üzer

1. tüm insanları ve geleceğimizi ilgilendiren küresel iklim değişimi-
the karşı etkilerin azaltılması ve uyum sağlama olmak üzere iki
yöntemin birlikte uygulanması gerekmektedir. Azaltma kavramı,
küresel iklim değişikliğini yavaşlatmaya, olumsuz etkilerini azalt-
maya yönelik önleyici çalışmalardır.
✓
da m
mey
Depre
a fal
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi köklü sosyoekonomik,
politik ve teknolojik dönüşümler içeren başlıca azaltma
çalışmalarından biri değildir?
A) Karbon salınımının azaltılması
B) Su kaynakları yönetimi
C) Tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi
D Enerji verimliliğinin sağlanmas
EY Ormanların korunması
metre

1. tüm insanları ve geleceğimizi ilgilendiren küresel iklim değişimi- the karşı etkilerin azaltılması ve uyum sağlama olmak üzere iki yöntemin birlikte uygulanması gerekmektedir. Azaltma kavramı, küresel iklim değişikliğini yavaşlatmaya, olumsuz etkilerini azalt- maya yönelik önleyici çalışmalardır. ✓ da m mey Depre a fal Buna göre, aşağıdakilerden hangisi köklü sosyoekonomik, politik ve teknolojik dönüşümler içeren başlıca azaltma çalışmalarından biri değildir? A) Karbon salınımının azaltılması B) Su kaynakları yönetimi C) Tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi D Enerji verimliliğinin sağlanmas EY Ormanların korunması metre

Çevre ve Toplum ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster