Soru:

8. Bazı çevre sorunları yerel, bazı çevre sorunları da küresel boyutta olduğuna göre, aşağıdaki kirlilik türlerinden han- gisini

8.
Bazı çevre sorunları yerel, bazı çevre
sorunları da küresel boyutta olduğuna
göre, aşağıdaki kirlilik türlerinden han-
gisinin etkisi diğerlerine göre daha yerel
düzeyde olabilir?
A) Hava kirliliği
B) Radyoaktif kirlilik
C) Su kirliliği
D) Işık kirliliği
E) Besin kirliliği

8. Bazı çevre sorunları yerel, bazı çevre sorunları da küresel boyutta olduğuna göre, aşağıdaki kirlilik türlerinden han- gisinin etkisi diğerlerine göre daha yerel düzeyde olabilir? A) Hava kirliliği B) Radyoaktif kirlilik C) Su kirliliği D) Işık kirliliği E) Besin kirliliği