Soru:

2. Kyoto Protokolü'nden alınan kararlardan bazıları şunlardır: • Termik santrallerde daha az karbon çıkaran sistemler, tek- nolo

2. Kyoto Protokolü'nden alınan kararlardan bazıları şunlardır:
• Termik santrallerde daha az karbon çıkaran sistemler, tek-
nolojiler devreye sokulacak
• Fazla yakıt tüketen ve fazla karbon üretenden daha fazla
vergi alınacak
Fosil yakıtlar yerine alternatif enerji kaynakları kullanıla-
cak
Yukarıda verilen kararların alınmasındaki ortak amaç aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Enerji tüketimini azaltmak
B) Doğal kaynakların korunmasını sağlamak
C) Atmosfere salinan sera gazı miktarını azaltmak
D) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştır-
mak
E), Çevre koruma bilinci geliştirmek

2. Kyoto Protokolü'nden alınan kararlardan bazıları şunlardır: • Termik santrallerde daha az karbon çıkaran sistemler, tek- nolojiler devreye sokulacak • Fazla yakıt tüketen ve fazla karbon üretenden daha fazla vergi alınacak Fosil yakıtlar yerine alternatif enerji kaynakları kullanıla- cak Yukarıda verilen kararların alınmasındaki ortak amaç aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Enerji tüketimini azaltmak B) Doğal kaynakların korunmasını sağlamak C) Atmosfere salinan sera gazı miktarını azaltmak D) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştır- mak E), Çevre koruma bilinci geliştirmek

Cevap

Kyoto
protokolu Japoyada gopildi.
Toreya
2000 da
onac
flinn
Conorary gonal
Atrasto
(fabrikaladas ailen gol) gaan.
Alternatif koyraklona gonilnik.
Salinan
sera
e
azaltmak
CELAP S
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE