Soru:

062 124 Okm Buna göre, yukarıdaki harita üzerinde numaralandırılarak koyu renkle gösterilen yerlerden hangisine gidilirse yer se

062 124
Okm
Buna göre, yukarıdaki harita üzerinde
numaralandırılarak koyu renkle gösterilen yerlerden
hangisine gidilirse yer seçimi yanlış olur?
A) 1
B) II
C) III
D) IV
E) V
10.
Göl
Orman
Akarsu
Yukarıda verilen bölgede 30 yıl içerisinde meydana gelen
değişimler aşağıda sıralanmıştır:
bitki örtüsü tahrip edilmiş,
akarsu yatağı doldurularak daraltılmış,
ormanların bir kısmı yerleşime açılmış,
göl kurutularak tarımsal faaliyetlere açılmıştır.
.
Buna göre, bölgede aşağıda verilen doğal afetlerden
hangisinin öncelikle görülmesi beklenir?
A) Orman yangınları
B) Sel ve taşkın
C) Deprem
D) Çığ
E) Heyelan

062 124 Okm Buna göre, yukarıdaki harita üzerinde numaralandırılarak koyu renkle gösterilen yerlerden hangisine gidilirse yer seçimi yanlış olur? A) 1 B) II C) III D) IV E) V 10. Göl Orman Akarsu Yukarıda verilen bölgede 30 yıl içerisinde meydana gelen değişimler aşağıda sıralanmıştır: bitki örtüsü tahrip edilmiş, akarsu yatağı doldurularak daraltılmış, ormanların bir kısmı yerleşime açılmış, göl kurutularak tarımsal faaliyetlere açılmıştır. . Buna göre, bölgede aşağıda verilen doğal afetlerden hangisinin öncelikle görülmesi beklenir? A) Orman yangınları B) Sel ve taşkın C) Deprem D) Çığ E) Heyelan