Soru:

3. 592 Türkler ticarette kimi zaman takas usulüne başvurmuşlar, Jardır. Hunlar, IV. Yüzyıldan itibaren Sasani ve Hint etki- Hunl

3.
592
Türkler ticarette kimi zaman takas usulüne başvurmuşlar,
Jardır. Hunlar, IV. Yüzyıldan itibaren Sasani ve Hint etki-
Hunlardan itibaren madeni para da kullanmaya başlamış
sinin görüldüğü paralar basmışlardır. Ticarette Çin, Iran
ve Bizans paralarını kullanan Türkler aynı zamanda kendi
bastıkları paraları da kullanmışlardır.
söylenebilir?
Bu bilgilerin aşağıdaki yargılardan hangisi ile çeliştiği
Türkler, ekonomik hayatta farklı toplumlardan etkilen-
mişlerdir.
B Türkler, ticari faaliyetlerde değiş-tokuş usulünü de kul-
Manmışlardır.
Türk tarihinde ilk para Türgişler tarafından basılmıştır.
D) Ticari faaliyetler vasıtasıyla toplumlar arasında kültürel
etkileşim yaşanmıştır.
E) Para basmak devletlerin ekonomik gücünü gösteren bir
durumdur.

3. 592 Türkler ticarette kimi zaman takas usulüne başvurmuşlar, Jardır. Hunlar, IV. Yüzyıldan itibaren Sasani ve Hint etki- Hunlardan itibaren madeni para da kullanmaya başlamış sinin görüldüğü paralar basmışlardır. Ticarette Çin, Iran ve Bizans paralarını kullanan Türkler aynı zamanda kendi bastıkları paraları da kullanmışlardır. söylenebilir? Bu bilgilerin aşağıdaki yargılardan hangisi ile çeliştiği Türkler, ekonomik hayatta farklı toplumlardan etkilen- mişlerdir. B Türkler, ticari faaliyetlerde değiş-tokuş usulünü de kul- Manmışlardır. Türk tarihinde ilk para Türgişler tarafından basılmıştır. D) Ticari faaliyetler vasıtasıyla toplumlar arasında kültürel etkileşim yaşanmıştır. E) Para basmak devletlerin ekonomik gücünü gösteren bir durumdur.

Cevap

A) Türkler ekonomik hayatta farklı
toplumlardan etkilenmiştir. Doğru
hunlulardan madeni para almaları
kullanmaları.
B) Türkler ticarette değiş tokuş yani takas
usulünü kullanmıştır. Doğrudur.
C) Türk tarihinde ilk para Türgişler tarafından
basılmıştır ibaresi paragrafta verilen bilgiler
ile ulaşılamaz bu yüzden paragrafta ki
bilgiler ile çelişir.
D) toplumlar arası kültürel etkileşim
olmuştur çünkü değiş tokuş usulünden para
sistemine geçilmiştir.
E) Para basmak devletlerin ekonomik
gücünü gösterir doğrudur. Çünkü diğer
devletleri etkiler ve takas usulünden para
kullanmaya geçer
Cevap :C
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE