Soru:

TYT 7. Aşağıdaki şekilde k ve L bölgelerinin coğrafi koordinatlar gosterilmiştir. 90° 20° 6° 20° 40° K 20° 0° - 30° 50° 90° Bu b

TYT
7.
Aşağıdaki şekilde k ve L bölgelerinin coğrafi koordinatlar
gosterilmiştir.
90°
20°
6°
20°
40°
K
20°
0° -
30°
50°
90°
Bu bölgelerle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söy-
lenemez?
A) Her iki bölgenin doğusu ile batısı arasında 80 dakikalık
zaman farkı vardır.
B) K bölgesinin güneydoğusu ile L bölgesinin kuzeybatısı
arasında kuş uçumu 5550 km'lik mesafe vardır.
C) L bölgesinin güneyinde çizgisel hızı daha azdır.
D) K bölgesinin izdüşüm alanı daha büyüktür.
E) K bölgesinin kuzeybatısının başlangıç boylamına olan
kuş uçumu uzaklığı, L bölgesinin güneydoğu noktasın-
dan azdır.

TYT 7. Aşağıdaki şekilde k ve L bölgelerinin coğrafi koordinatlar gosterilmiştir. 90° 20° 6° 20° 40° K 20° 0° - 30° 50° 90° Bu bölgelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez? A) Her iki bölgenin doğusu ile batısı arasında 80 dakikalık zaman farkı vardır. B) K bölgesinin güneydoğusu ile L bölgesinin kuzeybatısı arasında kuş uçumu 5550 km'lik mesafe vardır. C) L bölgesinin güneyinde çizgisel hızı daha azdır. D) K bölgesinin izdüşüm alanı daha büyüktür. E) K bölgesinin kuzeybatısının başlangıç boylamına olan kuş uçumu uzaklığı, L bölgesinin güneydoğu noktasın- dan azdır.

Cevap

Çözüm:tek tek bakalım
1) her iki bölgede doğu-batı yönünde 20 meridyen değiştiği
için meridyenler arası zaman farkı 4 dakika olduğundan her
iki bölgede de 80 dakika zaman farkı vardır
2) 20 derece kuzey paraleli ile 30 derece Güney paraleli
Arasında 50 paralel vardır ve paraleller arası 111 kilometre
olduğundan 50 x111=5550 kilometre mesafe vardır.
3) L bölgesi ekvatora daha uzak olduğu için güneşin
karşısından geçme hızı dediğimiz ve ekvatorda en fazla olan
çizgisel hız L bölgesinde daha düşüktür.
4) dünyanın küresel şeklinden dolayı meridyenler arası
mesafe Ekvatordan en fazla kutuplarda en düşüktür Bu
açıdan meridyenler arası mesafe nin en geniş olduğu bölge
Ekvator bölgesi olduğu için k bölgesi ekvatora daha yakın
olduğundan izdüşüm alanı daha büyüktür.
E) meridyenler arası mesafe kutuplara yakın bölgelerde daha
az olduğu için L bölgesinin güneyindeki uzunluk,K Bölgesi'nin
kuzeyindeki uzunluktan daha azdır.
Cevap: E
İyi çalışmalar

Çözüm görme haklarının hepsini kullandın.

Çözümü görmek için uygulamayı indir.

Çözüm:tek tek bakalım 1) her iki bölgede doğu-batı yönünde 20 meridyen değiştiği için meridyenler arası zaman farkı 4 dakika olduğundan her iki bölgede de 80 dakika zaman farkı vardır 2) 20 derece kuzey paraleli ile 30 derece Güney parale... Devamı için uygulamayı indir!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE