Soru:

Genel olarak teknolojik yeterliliğin az olduğu gelişme- miş bölgelerde doğal çevrenin insan yaşamı ve faa- liyetleri üzerindeki

Genel olarak teknolojik yeterliliğin az olduğu gelişme-
miş bölgelerde doğal çevrenin insan yaşamı ve faa-
liyetleri üzerindeki etkisi gelişmiş bölgelere göre çok
daha belirgindir.
V
CAP
IV
ll
lll
Haritada işaretli alanlarda aşağıda verilen hangi
faaliyetlerin yapılması bu duruma örnek olarak
gösterilemez?
A) I numaralı yerde yerleşmelerin yüksek kesimlerde
kurulması
B) Il numaralı yerde meskenlerin daha çok kerpiçten
yapılması
C) III numaralı yerde toplayıcılık ve avcılığın yaygın
olarak yapılması
D) IV numaralı yerde göçebe hayvancılığın yaygın
olarak yapılması
E) V numaralı yerde madenciliğe bağlı olarak yerleş-
melerin kurulması

Genel olarak teknolojik yeterliliğin az olduğu gelişme- miş bölgelerde doğal çevrenin insan yaşamı ve faa- liyetleri üzerindeki etkisi gelişmiş bölgelere göre çok daha belirgindir. V CAP IV ll lll Haritada işaretli alanlarda aşağıda verilen hangi faaliyetlerin yapılması bu duruma örnek olarak gösterilemez? A) I numaralı yerde yerleşmelerin yüksek kesimlerde kurulması B) Il numaralı yerde meskenlerin daha çok kerpiçten yapılması C) III numaralı yerde toplayıcılık ve avcılığın yaygın olarak yapılması D) IV numaralı yerde göçebe hayvancılığın yaygın olarak yapılması E) V numaralı yerde madenciliğe bağlı olarak yerleş- melerin kurulması

Bölgelere Göre Ülkeler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster