Soru:

B 9. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Erasmus+ Programı (Universite Öğrencilerinin Hareketliliği için Avrupa Top- luluğu Eylem P

B
9.
2021-2022 eğitim-öğretim yılında Erasmus+ Programı
(Universite Öğrencilerinin Hareketliliği için Avrupa Top-
luluğu Eylem Programı) kapsamında Gazi Üniversitesi
Coğrafya Öğretmenliği Bölümüne farklı ülkelerden üç
öğrenci gelmiştir. Bu öğrencilerin ülkeleri ile ilgili bazı bil-
giler aşağıdaki kartlarda gösterilmiştir.
TENDÜ
IRFAN
EMMA
Nüfus: 3 milyon
Nüfus: 265 milyon
Nüfus: 17 milyon
Iklim ve Bitki Örtüsü:
Karasal-çöl,
step-çöl bitkileri
Iklim ve Bitki örtüsü:
Ekavatoral
yağmur ormani
iklim ve Bitki örtüsü:
lliman okyanusal
çayır, orman
Yer Şekilleri:
Engebesiz, ovalık,
polder arazi
Yer Şekilleri:
Engebeli, volkanik
dağlarla kaplı
Yer Şekilleri:
Dağlık, iç kesimler
platoluk
Geçim Kaynaklari:
Hayvancılık, tarım,
madencilik
Geçim Kaynakları:
Sanayi faaliyetleri,
tarım, hayvancılık ve
balıkçılık
Geçim Kaynakları:
Tarım, hayvancılık,
balıkçılık,
ormancılık,
petrol-doğal gaz
sanayi
Buna göre Emma, Irfan ve Tendü'nün ülkeleri harita-
daki noktaların hangilerinde yer alır?
Emma
Irfan
Tendü
1
AP
4
2
LO
4
B)
o
ot
1
5
3
6
2
Et a
6
3

B 9. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Erasmus+ Programı (Universite Öğrencilerinin Hareketliliği için Avrupa Top- luluğu Eylem Programı) kapsamında Gazi Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümüne farklı ülkelerden üç öğrenci gelmiştir. Bu öğrencilerin ülkeleri ile ilgili bazı bil- giler aşağıdaki kartlarda gösterilmiştir. TENDÜ IRFAN EMMA Nüfus: 3 milyon Nüfus: 265 milyon Nüfus: 17 milyon Iklim ve Bitki Örtüsü: Karasal-çöl, step-çöl bitkileri Iklim ve Bitki örtüsü: Ekavatoral yağmur ormani iklim ve Bitki örtüsü: lliman okyanusal çayır, orman Yer Şekilleri: Engebesiz, ovalık, polder arazi Yer Şekilleri: Engebeli, volkanik dağlarla kaplı Yer Şekilleri: Dağlık, iç kesimler platoluk Geçim Kaynaklari: Hayvancılık, tarım, madencilik Geçim Kaynakları: Sanayi faaliyetleri, tarım, hayvancılık ve balıkçılık Geçim Kaynakları: Tarım, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık, petrol-doğal gaz sanayi Buna göre Emma, Irfan ve Tendü'nün ülkeleri harita- daki noktaların hangilerinde yer alır? Emma Irfan Tendü 1 AP 4 2 LO 4 B) o ot 1 5 3 6 2 Et a 6 3

Cevap

6 NS kos 17 milyon, okyanusaliklin, Polder
arazi Hollanda Emma
- Nofs 265 milyon, etcateral iflim cola
tonik crori, tarim, armarcilet, Petro-
dogalqar Endonezya tofan
(6 Notus 3 milyon, çol(Cobi çolu) Terim
5
hayvanclet mogelistan
y
Cerop.

Çözüm görme haklarının hepsini kullandın.

Çözümü görmek için uygulamayı indir.

6 NS kos 17 milyon, okyanusaliklin, Polder arazi Hollanda Em... Devamı için uygulamayı indir!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE