Soru:

9. • Batı Avrupa • Doğu Asya • ABD’nin doğusu Yukarıda verilen bölgelerde nüfusun yoğun olmasında aşağıdakilerden hangisi daha f

9.
• Batı Avrupa
• Doğu Asya
• ABD’nin doğusu
Yukarıda verilen bölgelerde nüfusun yoğun
olmasında aşağıdakilerden hangisi daha fazla etkili
olmuştur?
A) Su kaynakları
B) İklim özellikleri
C) Sanayi faaliyetleri D) Turizm faaliyetleri
E) Tarım faaliyetleri

9. • Batı Avrupa • Doğu Asya • ABD’nin doğusu Yukarıda verilen bölgelerde nüfusun yoğun olmasında aşağıdakilerden hangisi daha fazla etkili olmuştur? A) Su kaynakları B) İklim özellikleri C) Sanayi faaliyetleri D) Turizm faaliyetleri E) Tarım faaliyetleri

Bölgelere Göre Ülkeler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster