Soru:

09:17 1 . SB Coğrafya 1 - Soru Bankası I RAUNT 2 Coğrafya ve Gelişimi 19' 28" / 19 0/13 TESTİ BİTİR Aşağıdakilerden hangisi doğa

09:17 1
.
SB Coğrafya 1 - Soru Bankası I RAUNT
2 Coğrafya ve Gelişimi
19' 28" / 19
0/13
TESTİ BİTİR
Aşağıdakilerden hangisi doğa-insan ilişkisine bir
örnek oluşturabilir?
A
Doğal afetlere bağlı olarak göç hareketlerinin ya-
şanması
B
Ağaçların gün ışığında fotosentez yapması
Çöl alanlarında bitki örtüsünün cılız olması
Ağaç yapraklarının çürüyerek toprağa karışması
E
Depremlere bağlı olarak denizlerde dev dalgaların
oluşması
1. SORU
A
B.
C
E

09:17 1 . SB Coğrafya 1 - Soru Bankası I RAUNT 2 Coğrafya ve Gelişimi 19' 28" / 19 0/13 TESTİ BİTİR Aşağıdakilerden hangisi doğa-insan ilişkisine bir örnek oluşturabilir? A Doğal afetlere bağlı olarak göç hareketlerinin ya- şanması B Ağaçların gün ışığında fotosentez yapması Çöl alanlarında bitki örtüsünün cılız olması Ağaç yapraklarının çürüyerek toprağa karışması E Depremlere bağlı olarak denizlerde dev dalgaların oluşması 1. SORU A B. C E