Soru:

yemeyyu ili olarak °C'dir. 1000 mm'dir. da dağılır. fark azdır. E? 2) Il ve III 20. Gıda üretimi ve üretim fazlasının toplanması

yemeyyu
ili olarak
°C'dir.
1000 mm'dir.
da dağılır.
fark azdır.
E?
2) Il ve III
20. Gıda üretimi ve üretim fazlasının toplanması, sak
lanması ve tekrar dağıtılması için gerçekleştirilen
örgütlenme dünyadaki ilk şehirlerin doğuş nedeni
olmuş; değişen koşullar şehirlerin kuruluş ve geliş.
melerini de etkiler hale gelmiştir.
Buna göre, günümüzde şehirlerin büyümesi ve
yenilerinin kurulması sağlayan fonksiyonel
değişmeler arasında aşağıdakilerden hangisinin
etkisi daha azdır?
Sanayileşmenin artmasının
R Pazar pdtansiyelinin artmasının
Büyüyen hizmet sektörünün
Jarımsal yapıdaki değişimin
Taşımacıllktaki gelişmelerin
y
A
eki bir ala-
rilmistir

yemeyyu ili olarak °C'dir. 1000 mm'dir. da dağılır. fark azdır. E? 2) Il ve III 20. Gıda üretimi ve üretim fazlasının toplanması, sak lanması ve tekrar dağıtılması için gerçekleştirilen örgütlenme dünyadaki ilk şehirlerin doğuş nedeni olmuş; değişen koşullar şehirlerin kuruluş ve geliş. melerini de etkiler hale gelmiştir. Buna göre, günümüzde şehirlerin büyümesi ve yenilerinin kurulması sağlayan fonksiyonel değişmeler arasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır? Sanayileşmenin artmasının R Pazar pdtansiyelinin artmasının Büyüyen hizmet sektörünün Jarımsal yapıdaki değişimin Taşımacıllktaki gelişmelerin y A eki bir ala- rilmistir

Bölge ve Bölge Türleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster