Soru:

tarki 5. Gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki farkın fazla olduğu yörelerde yol yapımında tünel ve köprülere duyulan ihtiyaç

tarki
5. Gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki farkın
fazla olduğu yörelerde yol yapımında tünel ve
köprülere duyulan ihtiyaç artar.
II
Buna göre, haritada numaralandırılmış yöreler-
den hangilerinde kara yolu ve demir yolu yapi-
minda tünel ve köprülere duyulan ihtiyaç daha
azdır?
A) I ve II
B) I ve III
C) Il ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
10

tarki 5. Gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki farkın fazla olduğu yörelerde yol yapımında tünel ve köprülere duyulan ihtiyaç artar. II Buna göre, haritada numaralandırılmış yöreler- den hangilerinde kara yolu ve demir yolu yapi- minda tünel ve köprülere duyulan ihtiyaç daha azdır? A) I ve II B) I ve III C) Il ve III D) II ve IV E) III ve IV 10

Bölge ve Bölge Türleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster