Soru:

SOSYAL BİLİN 22. Aşağıdakilerden hangisi, yağışın Türkiye'deki dağılışına etki eden bir faktör değildir? A) Üç tarafının denizle

SOSYAL BİLİN
22. Aşağıdakilerden hangisi, yağışın Türkiye'deki
dağılışına etki eden bir faktör değildir?
A) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
B) Kuzey kesimlerinde akarsu ağının daha sık ol-
masi
C) Ortalama yükseltinin batıdan doğuya doğru art-
ması
D) Kuzey ve güneyde kıyıya paralel uzanan dağla-
rin bulunması
E) Genel itibarıyla yüksek ve engebeli bir görünü-
me sahip olması

SOSYAL BİLİN 22. Aşağıdakilerden hangisi, yağışın Türkiye'deki dağılışına etki eden bir faktör değildir? A) Üç tarafının denizlerle çevrili olması B) Kuzey kesimlerinde akarsu ağının daha sık ol- masi C) Ortalama yükseltinin batıdan doğuya doğru art- ması D) Kuzey ve güneyde kıyıya paralel uzanan dağla- rin bulunması E) Genel itibarıyla yüksek ve engebeli bir görünü- me sahip olması

Bölge ve Bölge Türleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster