Soru:

SOSYAL BİLİMLER 9. Erozyon olayının sık görüldüğü bir alan için; 1. Bitki örtüsü kısa boylu otlardır. V II. Akarsu rejimi düzens

SOSYAL BİLİMLER
9. Erozyon olayının sık görüldüğü bir alan için;
1. Bitki örtüsü kısa boylu otlardır. V
II. Akarsu rejimi düzensizdir.
III. Tektonik hareketler görülür.
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve II
(
Aye III
E)
Il ve III

SOSYAL BİLİMLER 9. Erozyon olayının sık görüldüğü bir alan için; 1. Bitki örtüsü kısa boylu otlardır. V II. Akarsu rejimi düzensizdir. III. Tektonik hareketler görülür. yargılarından hangileri söylenebilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II ( Aye III E) Il ve III

Bölge ve Bölge Türleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
narak
7, 8 ve 9. soruları aşağıdaki parçadan yararlanarak
cevaplayınız.
niş yak-
afı yük-
netreye
dağları
deniz-
İlçemiz
vardır.
ilçemiz
Yusuf yaşadığı yer ile ilgili şu bilgileri vermiştir:
"Yaşadığım yer 1989 yılında Orta Anadolu'nun gelişme-
si maksadıy

Coğrafya

Bölge ve Bölge Türleri Soru Çözümü

narak 7, 8 ve 9. soruları aşağıdaki parçadan yararlanarak cevaplayınız. niş yak- afı yük- netreye dağları deniz- İlçemiz vardır. ilçemiz Yusuf yaşadığı yer ile ilgili şu bilgileri vermiştir: "Yaşadığım yer 1989 yılında Orta Anadolu'nun gelişme- si maksadıyla alınan kararla Konya ilinden ayrılarak il olmuştur. Yerleşmemizin merkez ilçesi dışında Ayrancı, Kazımkarabekir, Ermenek, Başyayla ve Sariveliler ilçe- si bulunmaktadır. Yaşadığımız yerin toplam nüfusu 240.362'dir. Bu nüfusun 68.040 kırsal kesimde, 172.322'si şehirde yaşar. Yerleşme, nüfus büyüklüğü bakımından Türkiye'de 66. sıradadır. 7. Parçadan yararlanılarak Yusuf'un yaşadığı yer ile ilgili, 1. İdari yapısı yakın zamanda değişmiştir. II. Orta Anadolu'da bulunmaktadır. III. En büyük ilçeleri Ayrancı ve Kazımkarabekir'dir. IV. Kır nüfusu oranı azalmaktadır. yargılarından hangilerine ulaşılamaz? Hleriyle A) Yalnız! B) Yalnız !! C) I ve 11 D) II ve IV E) III ve IV 8. nlarına olduğu Yusuf'un yaşadığı yerleşme ile ilgili aşağıda verilenler- den hangisi kesinlikle doğrudur? A) Nüfus yoğunluğu azdır. BU Göç nedeniyle nüfus kaybetmektedir. C) Merkez ilçesi dışında beş ilçesi bulunmaktadır. D Nüfus artış hızı yüksektir. E) Bütün ilçelerde aynı iklim özelliği görülür. 9. ğıdaki enir? Yusuf'un yaşadığı yerin idari statüsünde değişiklik yapılması aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilmiş- tir2 A) Nüfus B) Ekonomi C) Tarım D) Ticaret E) Yer şekilleri 167