Soru:

Dünya üzerinde sahip olduğu özellikler bakımından bir- birine benzerlik gösteren alanlar, çeşitli kriterlere göre si- nıflandırı

Dünya üzerinde sahip olduğu özellikler bakımından bir-
birine benzerlik gösteren alanlar, çeşitli kriterlere göre si-
nıflandırılarak şekilsel ve işlevsel bölge olarak iki genel
başlık altında incelenmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi işlevsel bölgeye
örnek gösterilebilir?
A) Hindistan'daki dağlık bölgeler
B) Dünya'daki endüstri bölgeleri
C) Afrika'daki kurak bölgeler
D) Türkiye'deki kalkınma projesi bölgeleri
E) Avustralya'daki yoğun nüfuslu bölgeler

Dünya üzerinde sahip olduğu özellikler bakımından bir- birine benzerlik gösteren alanlar, çeşitli kriterlere göre si- nıflandırılarak şekilsel ve işlevsel bölge olarak iki genel başlık altında incelenmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi işlevsel bölgeye örnek gösterilebilir? A) Hindistan'daki dağlık bölgeler B) Dünya'daki endüstri bölgeleri C) Afrika'daki kurak bölgeler D) Türkiye'deki kalkınma projesi bölgeleri E) Avustralya'daki yoğun nüfuslu bölgeler

Bölge ve Bölge Türleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster