Soru:

8. Aşağıdaki grafikte iki merkeze ait yıl içindeki ortalama sıcaklık değerleri verilmiştir. °C 30 25 20- 15 5- 0- -54 -10- 1 2 3

8.
Aşağıdaki grafikte iki merkeze ait yıl içindeki ortalama sıcaklık
değerleri verilmiştir.
°C
30
25
20-
15
5-
0-
-54
-10-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen grafik-
ten çıkarılacak yanlış bir bilgidir?
A) I. merkezdeki sıcaklık farkı daha fazladır.
B. Her iki merkez de farklı yarım kürelerde yer alır.
merkezde karasallik şiddeti daha azdır.
D) 1. merkezde sıcaklık 0 °C'nin altına düşmektedir.
E) Her iki merkezin yaz dönemlerindeki sıcaklık ortalaması fark-
lidir.

8. Aşağıdaki grafikte iki merkeze ait yıl içindeki ortalama sıcaklık değerleri verilmiştir. °C 30 25 20- 15 5- 0- -54 -10- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen grafik- ten çıkarılacak yanlış bir bilgidir? A) I. merkezdeki sıcaklık farkı daha fazladır. B. Her iki merkez de farklı yarım kürelerde yer alır. merkezde karasallik şiddeti daha azdır. D) 1. merkezde sıcaklık 0 °C'nin altına düşmektedir. E) Her iki merkezin yaz dönemlerindeki sıcaklık ortalaması fark- lidir.

Cevap

A) I mercerde sicaklile forle 350 (-5, +38c), Il merker
de 250 (ts, +30 ). I de sicolele parle daha posloden
B) I merker Kuzey Yarm korede (6 ve 7 cylande sically
fale olduğu ran) I merlecz Guney Yarn koreded
c) II merkezde
Sicable polec
or oldugundan
karosallule siddeta de daha azdir.
D D) I-merkezde sicalele očnom altina dogmekted
E
E) Her ile merkezinde you doreminde sicalelle
lori 30 ě olduqudan sicakline ortolandare
birbirine çole yakindir. Farleh dealder.
I I'in yer dorems Gue 7 ceylander.
donens I ve 12. oylands
yer
I no
Dogru cenas -E- Serenegade
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE