Soru:

TEST 1 1. Yeryüzünde aşınmaya karşı dirençli kayaçların bulunduğu arazilerde yüksek, belirgin yerşekilleri 4. Aşağıd: gösteri ol

TEST 1
1. Yeryüzünde aşınmaya karşı dirençli kayaçların
bulunduğu arazilerde yüksek, belirgin yerşekilleri
4. Aşağıd:
gösteri
oluşmaktadır.
SE
Buna göre, aşağıda verilen kayaçların aşınmaya
karşı direnç dereceleri düşünüldüğünde hangi-
sinin bulunduğu yerde belirgin olmayan, alçak
yerşekilleri oluşması beklenir?
A) Granit
ME
B) Mermer C) Gabro
D) Kalker
E) Bazalt
2.
Bu
nü
gi
A
Magma
Magmatik Kayaç
5
.
.
Sedimantasyon
X
Metamorfik
Tortul Kayaç Kayaç
LARI

TEST 1 1. Yeryüzünde aşınmaya karşı dirençli kayaçların bulunduğu arazilerde yüksek, belirgin yerşekilleri 4. Aşağıd: gösteri oluşmaktadır. SE Buna göre, aşağıda verilen kayaçların aşınmaya karşı direnç dereceleri düşünüldüğünde hangi- sinin bulunduğu yerde belirgin olmayan, alçak yerşekilleri oluşması beklenir? A) Granit ME B) Mermer C) Gabro D) Kalker E) Bazalt 2. Bu nü gi A Magma Magmatik Kayaç 5 . . Sedimantasyon X Metamorfik Tortul Kayaç Kayaç LARI

Bitki Topluluklarının Dağılışını Etkileyen Faktörler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster