Soru:

s ru 61: Orman yangınları, bitki örtüsünün varlığını ve dağılımını olumsuz yönde etkiler. T. Bu durumu daha çok aşağıdaki nedenl

s ru 61:
Orman yangınları, bitki örtüsünün varlığını ve dağılımını
olumsuz yönde etkiler.
T.
Bu durumu daha çok aşağıdaki nedenlerden hangisinin
içinde değerlendirmek dogru olur?
A) Bakının etkisi
B) Tklimin etkisi
C Biyolojik nedenler
D) Toprak faktörü
E) Yükseltinin etkisi

s ru 61: Orman yangınları, bitki örtüsünün varlığını ve dağılımını olumsuz yönde etkiler. T. Bu durumu daha çok aşağıdaki nedenlerden hangisinin içinde değerlendirmek dogru olur? A) Bakının etkisi B) Tklimin etkisi C Biyolojik nedenler D) Toprak faktörü E) Yükseltinin etkisi

Bitki Topluluklarının Dağılışını Etkileyen Faktörler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster