Soru:

a 10. Sıcaklığın artması durumunda yükselici hava hare. ketleri görüldüğünden basınç düşer. Sıcak olan yerler alçak basınç alanı

a
10. Sıcaklığın artması durumunda yükselici hava hare.
ketleri görüldüğünden basınç düşer. Sıcak olan
yerler alçak basınç alanı iken soğuk olan yerler ise
yüksek basınç alanı durumundadır.
-
1.
7
Buna göre,
1. dağların yüksek yerlerinde basıncın az olması,
II. Ekvator'un alçak basınç alanı olması,
Ill. dönenceler çevresinin yüksek basınç alanı olması
ifadelerinden hangileri sıcaklık-basınç ilişkisine
örnek verilebilir?
Yüks
olduč
ayaz
A) I ve II B) ve NI C) I ve III
D) Yalnız! E) Yalnız II.
"UB
DAB
DUB
TAR
CA
Bu
hat
A)
11. Aşağıda, bir yörenin eş yükselti yöntemiyle çizilen
haritası verilmiştir.
2. I.
Deniz
II.
III

a 10. Sıcaklığın artması durumunda yükselici hava hare. ketleri görüldüğünden basınç düşer. Sıcak olan yerler alçak basınç alanı iken soğuk olan yerler ise yüksek basınç alanı durumundadır. - 1. 7 Buna göre, 1. dağların yüksek yerlerinde basıncın az olması, II. Ekvator'un alçak basınç alanı olması, Ill. dönenceler çevresinin yüksek basınç alanı olması ifadelerinden hangileri sıcaklık-basınç ilişkisine örnek verilebilir? Yüks olduč ayaz A) I ve II B) ve NI C) I ve III D) Yalnız! E) Yalnız II. "UB DAB DUB TAR CA Bu hat A) 11. Aşağıda, bir yörenin eş yükselti yöntemiyle çizilen haritası verilmiştir. 2. I. Deniz II. III

Bitki Topluluklarının Dağılışını Etkileyen Faktörler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster