Soru:

6. İran'dan Almanya'daki bir limana petrol taşıyan bir tan- ker en kısa yolu kullanacaksa, aşağıdaki boğaz ya da kanallardan han

6. İran'dan Almanya'daki bir limana petrol taşıyan bir tan-
ker en kısa yolu kullanacaksa, aşağıdaki boğaz ya da
kanallardan hangisinden geçmesi gerekmez?
A) Hürmüz Boğazı
B) Cebeli Tarık Boğazı
c) Bering Boğazı
D) Babülmendep Boğaz
E) Süveyş kanali

6. İran'dan Almanya'daki bir limana petrol taşıyan bir tan- ker en kısa yolu kullanacaksa, aşağıdaki boğaz ya da kanallardan hangisinden geçmesi gerekmez? A) Hürmüz Boğazı B) Cebeli Tarık Boğazı c) Bering Boğazı D) Babülmendep Boğaz E) Süveyş kanali

Bitki Topluluklarının Dağılışını Etkileyen Faktörler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster