Soru:

2 ÖZDEBİR A YAYINLARI ALLA 7. bir- ört Eşi- na- Yukarıdaki haritada numaralandırılmış yerlerde bulunan hâkim bitki örtüleri ile

2
ÖZDEBİR
A
YAYINLARI
ALLA
7.
bir-
ört
Eşi-
na-
Yukarıdaki haritada numaralandırılmış yerlerde bulunan
hâkim bitki örtüleri ile ilgili, hangisine ait özellik yanlış
işaretlenmiştir?
ek-
Özellik
A) Türkiye'nin en gür ormanlarına sahip ve
orman altı florası bakımından zengindir.
B) Tipik bitki örtüsünü kızılçamlar ve bunla-
rin tahrip edilmesiyle oluşan makiler oluş-
turur.
C) Yaz kuraklığında su kaybını önlemek için
yaprakları kalın, sert ve cilalı olan bitkiler
bulunur.
D) Güneş'e bakan yamaçlarda sedir, göknar,
karaçam ve ardıçlardan oluşan ormanlar
yaygın olarak bulunur.
E) Deniz kıyısından başlayarak 200-300 met-
reler arasında yer alan ve ormanların tah-
| ribi sonucu oluşan çalılar bulunur.

2 ÖZDEBİR A YAYINLARI ALLA 7. bir- ört Eşi- na- Yukarıdaki haritada numaralandırılmış yerlerde bulunan hâkim bitki örtüleri ile ilgili, hangisine ait özellik yanlış işaretlenmiştir? ek- Özellik A) Türkiye'nin en gür ormanlarına sahip ve orman altı florası bakımından zengindir. B) Tipik bitki örtüsünü kızılçamlar ve bunla- rin tahrip edilmesiyle oluşan makiler oluş- turur. C) Yaz kuraklığında su kaybını önlemek için yaprakları kalın, sert ve cilalı olan bitkiler bulunur. D) Güneş'e bakan yamaçlarda sedir, göknar, karaçam ve ardıçlardan oluşan ormanlar yaygın olarak bulunur. E) Deniz kıyısından başlayarak 200-300 met- reler arasında yer alan ve ormanların tah- | ribi sonucu oluşan çalılar bulunur.

Cevap

D siktı Cevap
Gonese baken yonaalrda daha
Sellik seven bitkiler dur
Karagon, sedir, goknar slcoklic
istezi az bitkiledir.
Killaan
ve barer bitkiler
Slacht isteği forlodir.
Be nedele Dsikk I
daha uygundus
numarall yere
Cevap D
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE