Bir Bilim Olarak Coğrafya Soruları

21) Aşağıdaki haritada numaralarla Türkiye'deki bazı
dağ, ova ve platolar gösterilmiştir.
13) Rüzgâr aşındırma ve biriktirme kuvvetinin etkili
olduğu yerlerin ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden
hangisi gösterilemez?
A) Bitki örtlist ilızdır.
B) Yağ

Coğrafya

Bir Bilim Olarak Coğrafya

21) Aşağıdaki haritada numaralarla Türkiye'deki bazı dağ, ova ve platolar gösterilmiştir. 13) Rüzgâr aşındırma ve biriktirme kuvvetinin etkili olduğu yerlerin ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Bitki örtlist ilızdır. B) Yağış rejimi düzensizdir. C) Günlük sıcaklık farkı fazladır. D) Hava genellikle bulutsuzdur. E) Toprak yılın büyük bölümünde donmuş haldedir. yerin 14) Aşağıdakilerden hangisi enerjisini derinliklerinden alan iç kuvvetlerden biri değildir? A) Erozyon B) Orojenez C) Deprem D) Volkanizma E) Epirojenez Yukarıdaki haritada gösterilen yer şekillerinin isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 1 It A) Çarşamba Ovası Obruk Platosu Bozdağlar B) Çarşamba Ovası Kocaeli Platosu Aydın Dağları C) Çukurova Bozok Platosu Bingöl Dağı D) Gediz Ovası Taşeli Platosu Buzul Dagi E) Bafra Ovası Teke Platosu Kaz Daglar 15)Aşağıdakilerden hangisi kırıklı dağ yapısını ifade eder? A) Antiklinal-Senklinal B) Peneplen-Badlands C) Horst-Graben D) Erozyon-Heyelan E) Transgresyon-Regresyon 16) Aşağıdakilerden hangisi volkanik yer şekillerinden biri değildir? A) Volkan konisi B) Krater C) Dayk D) Hörgüçkaya E) Maar 22) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin yer şekilleri ile ilgili olarak doğru bir bilgidir? A) Daglar Kuzey-Güney doğrultusunda uzanır. B) Ortalama yükseltisi fazladır. C) Iç bölgelerde deltalar geniş yer kaplar D) Volkanik daglar kıyı bölgelerde yer alır. E) Batının yükseltisi dogudan daha fazladır. 17) Aşağıda bazı kayaç törleri verilmiştir. 1. Andezit 11. Mercan 111. Mermer Yukarıda belirtilen kayaçlar oluşum bakımından hangi grupta yer alırlar? II A) Volkanik Fiziksel tortul Organik tortul B) Başkalaşım Volkanik Fiziksel tortul C) Volkanik Organik tortu! Başkalaşım D) Başkalaşım Volkanik Derinlik E) Derinlik Başkalaşım Organik tortul 18) 1. Sirk golu 11. Kör vadi 111. Peneplen IV. Çentik vadi V. Moren Yukarıdaki şekillerden hangi ikisini buzullar oluşturmuştur? A) I ve III B) I ve V C) III ve v D) II ve IV E) Il ve III 23). En geniş karstik aşınım şeklidir. Dolinlerin birleşmesiyle meydana gelen yer şekilleridir. • Karstik bölgelerdeki suların yeraltına sızdığı doğal kuyulardir • Birden fazla magaranın birleşmesiyle oluşan büyük yer altı boşluklarıdır. Verilen açıklamalar ile aşağıdaki terimler eşleştirildiğinde hangisi dışarda kalır"? A) Duden B) Uvala C) Polye D) Sarkıt E) Galeri 24) Dağlar kıyıdan başlar ve kıyıya paralel uzanır. Bu tür kıyılarda girinti çıkıntı azdır. Falezlere yaygın olarak rastlanır. Yukarıda bilgi verilen kıya tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Boyuna B) Dalmaçya C) Enine D) Fiyort E) Ria 19) Akarsuların denize dokuldukleri yerlerde biriktirine faaliyetleri yapması sonucunda oluşan üçgene benzer ovalara delta ovası denilmektedir. Aşağıda verilen akarsu ve oluşturdugu delta ovasi eşleştirmelerinden hangisi yanlıstır? Akarsu Delta Ovası A) Bakırçay İnegöl B) Seyhan Çukurova C Kızılırmak Bafra D) Yeşilırmak Çarşamba E Göksu Silifke 25) Aşağıda verilen dag isimlerinden hangisi Karadeniz bölgesinde bulunan kıvrım dağlardan biridir? A) Bolkar B) Menteşe C) Nur D) Uludağ E) Küre 1 ABCDE 14 ABCDE 2 ABCDE 15 ABCDE 3 ABCDE 16 ABCDE 4 ABCDE 17 ABCDE 5 ABCDE 18 ABCDE 6 ABCDE 19 ABCDE 7 ABCDE 20 ABCDE 8 ABCDE 21 ABCDE 9 ABCDE 22 ABCDE 10 ABCDE 23 ABCDE 11 ABCDE 24 BBCOE 12 ABCDE 25 ABCDE 13 ABCDE 20) Yer kabuğuyla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Yerkürenin en dış katmanıdır. V B) Mantonun üstünde hareket halindedir. C) Levha adı verilen parçalardan meydana gelir. D) Yatay ve dikey doğrultudaki akımların meydana geldiği katmandır. E) Sial ve Sima olmak üzere özellikleri birbirinden farklı iki katmandan oluşur. Süreniz 40 dakikadır. B C

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir

Sorularının fotoğrafını çek gönder, detaylı çözüm anında cebine gelsin

done

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir

Sorularının fotoğrafını çek gönder, detaylı çözüm anında cebine gelsin

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir
Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE