Soru:

liğin daha zengin olduğu söylenebilir? Alle I ve II A) Baki C) Toprak B) II ve III C) I ve III Eğim O) Yeraltı kaynaklan D Il ve

liğin daha zengin olduğu söylenebilir?
Alle
I ve II
A) Baki
C) Toprak
B) II ve III
C) I ve III
Eğim
O) Yeraltı kaynaklan
D Il ve IV
E) I ve IV
EN klim
3.
6.
.
ağız kısımlarda
II. zamanın sonunda Anadolu üzerinde bulunan Tet-
hys denizinin çekilmesi sonucunda deniz canlılannin
yaşam alanı daralmıştır.
Buzul çağında buzulların kapladığı alanın genişleme-
sine bağlı olarak kara hayvanlarının yayılış alanı da-
ralmıştır.
Günümüzde tür kayıplarının geçmişe göre 1000 ile 10
bin kat daha fazla olduğu belirtilmektedir.
Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş kanalı açıl-
diktan sonra Akdeniz, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu
arasında canlı türü geçişleri olmuştur.
Yukarıda canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen
aşağıdaki faktörlerden hangisine ait örnek verilme
mistir?
Kitalarin kayması
HIZ VE RENK YAYINLAR
engin olmalan
n elverişli olmas
Yukarıda haritada taralı olarak gösterilen alanlar aşa
ğıdaki biyomlardan hangisinin dağılışını göstermel
tedir?
SI
B) Iklim
gileri ile açılan
C) Yer sekilleri
D) Insan
A) Savan biyomu
B) Kanşık orman biyom
pag biyomu
D) Çöl biyomu
E) Çalı biyomu
C) Yaz
EN klim değişiklikleri

liğin daha zengin olduğu söylenebilir? Alle I ve II A) Baki C) Toprak B) II ve III C) I ve III Eğim O) Yeraltı kaynaklan D Il ve IV E) I ve IV EN klim 3. 6. . ağız kısımlarda II. zamanın sonunda Anadolu üzerinde bulunan Tet- hys denizinin çekilmesi sonucunda deniz canlılannin yaşam alanı daralmıştır. Buzul çağında buzulların kapladığı alanın genişleme- sine bağlı olarak kara hayvanlarının yayılış alanı da- ralmıştır. Günümüzde tür kayıplarının geçmişe göre 1000 ile 10 bin kat daha fazla olduğu belirtilmektedir. Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş kanalı açıl- diktan sonra Akdeniz, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu arasında canlı türü geçişleri olmuştur. Yukarıda canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisine ait örnek verilme mistir? Kitalarin kayması HIZ VE RENK YAYINLAR engin olmalan n elverişli olmas Yukarıda haritada taralı olarak gösterilen alanlar aşa ğıdaki biyomlardan hangisinin dağılışını göstermel tedir? SI B) Iklim gileri ile açılan C) Yer sekilleri D) Insan A) Savan biyomu B) Kanşık orman biyom pag biyomu D) Çöl biyomu E) Çalı biyomu C) Yaz EN klim değişiklikleri

Bir Bilim Olarak Coğrafya ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster