Soru:

EME-1/B Aşağıdaki kavram haritasında Coğrafya'nin alt dalları ve bölüm 7 leri gösterilmiştir. Yer şekillerinin oluşumunu ve geli

EME-1/B
Aşağıdaki kavram haritasında Coğrafya'nin alt dalları ve bölüm
7
leri gösterilmiştir.
Yer şekillerinin oluşumunu ve gelişimini
inceleyen bilim dalıdır.
he
Hidrografya
Verilen kavram haritasında boş bırakılan I ve Il numaralı
yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
II
1
Jeoloji
Yer altı sularını inceleyen bilim
dalıdır.
Yeryüzündeki suları inceleyen bilim
dalıdır.
Deniz ve okyanusları inceleyen
bilim dalıdır.
B)
Jeomorfoloji
C)
Jeoloji
D)
Jeomorfoloji
Gölleri inceleyen bilim dalıdır.
E)
Jeoloji
Akarsuları inceleyen bilim dalıdır.
www.netierikalla.com
8. Aşağıdaki haritada Türkiye'de iller bazında gerçekleşen çig
unklaşık can kayıpları

EME-1/B Aşağıdaki kavram haritasında Coğrafya'nin alt dalları ve bölüm 7 leri gösterilmiştir. Yer şekillerinin oluşumunu ve gelişimini inceleyen bilim dalıdır. he Hidrografya Verilen kavram haritasında boş bırakılan I ve Il numaralı yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? II 1 Jeoloji Yer altı sularını inceleyen bilim dalıdır. Yeryüzündeki suları inceleyen bilim dalıdır. Deniz ve okyanusları inceleyen bilim dalıdır. B) Jeomorfoloji C) Jeoloji D) Jeomorfoloji Gölleri inceleyen bilim dalıdır. E) Jeoloji Akarsuları inceleyen bilim dalıdır. www.netierikalla.com 8. Aşağıdaki haritada Türkiye'de iller bazında gerçekleşen çig unklaşık can kayıpları

Cevap

Jeomorfoloji yer şekillerini inceleyen
bilim dalıdır. Eğer jeoloji olsaydı o
zaman yer yapısını (yer kabuğunu)
inceleyen bilim dalı olurdu.
Hidrografya ise yeryüzündeki tüm
suları inceleyen bilim dalıdır. Yeraltı
suları, yerüstü suları, göller, akarsular
denizler, okyanuslar gibi.
Cevap B

Çözüm görme haklarının hepsini kullandın.

Çözümü görmek için uygulamayı indir.

Jeomorfoloji yer şekillerini inceleyen bilim dalıdır. Eğer jeoloji olsayd... Devamı için uygulamayı indir!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE