Soru:

"Bilim insanlarının çalışmalar ile dünyada yiyecek top- layıcılığından tanıma geçişin yaşandığı alanlar onaya çıkarılmaktadır. B

"Bilim insanlarının çalışmalar ile dünyada yiyecek top-
layıcılığından tanıma geçişin yaşandığı alanlar onaya
çıkarılmaktadır. Bu yerlerden birisi de Kudüs yakinia
rindaki Eriha'dır. Burada ilk yerleşmelerin başlangıçta
gezgin avcıların bir su kaynagi yanında konaklaması ile
başladığı düşünülmektedir. Nüfusun sayıca arttiği bu
alanlarda 1000 ile 2000 kişinin yaşamini bir arada sür-
durebildiği anlaşılmıştır. Burada yapılan kazılar insanla
rin su ve toprağı tanıdıkça tarim yapmaya başladığını
göstermektedir. Karpicten yapılma küçük kulübeler ve
tüm bu kulübeleri çevreleyen duvarlar bölgenin yerles-
me kültürü hakkında bilgi veriyor. Tüm bunların çok ön-
cesinde, Guneş altında kavrulan Eriha'dan çok uzakta
Avrupa'da karla kapli Alplerin ortasında bir "buz adam"
yaşamını sürdürmeye çalışmaktaydi. Ölümcül soğuklar-
la inadına mücadele eden bu insanin, sarp kayalıklarda
tirmandiği adımlarla günümüz uygarlığına erişen yollar
açtığını unutmayın! Şimdi ise o insan; var oluşuna an-
lam kazandırmanın peşinde, evrenin sir dolu galaksileri
arasında dolaşmaya hazırlanıyor."
insanın Hikâyesi st. 13
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Bilgi metni içeriğinde aşağıdaki bilim dalların
dan hangisinin araştırma konusu ile ilgili her-
hangi kavrama yer verilmemiştir?
A) Arkeoloji B) Ashonori C) Demografi
Antropoloji E) Oseanografi

"Bilim insanlarının çalışmalar ile dünyada yiyecek top- layıcılığından tanıma geçişin yaşandığı alanlar onaya çıkarılmaktadır. Bu yerlerden birisi de Kudüs yakinia rindaki Eriha'dır. Burada ilk yerleşmelerin başlangıçta gezgin avcıların bir su kaynagi yanında konaklaması ile başladığı düşünülmektedir. Nüfusun sayıca arttiği bu alanlarda 1000 ile 2000 kişinin yaşamini bir arada sür- durebildiği anlaşılmıştır. Burada yapılan kazılar insanla rin su ve toprağı tanıdıkça tarim yapmaya başladığını göstermektedir. Karpicten yapılma küçük kulübeler ve tüm bu kulübeleri çevreleyen duvarlar bölgenin yerles- me kültürü hakkında bilgi veriyor. Tüm bunların çok ön- cesinde, Guneş altında kavrulan Eriha'dan çok uzakta Avrupa'da karla kapli Alplerin ortasında bir "buz adam" yaşamını sürdürmeye çalışmaktaydi. Ölümcül soğuklar- la inadına mücadele eden bu insanin, sarp kayalıklarda tirmandiği adımlarla günümüz uygarlığına erişen yollar açtığını unutmayın! Şimdi ise o insan; var oluşuna an- lam kazandırmanın peşinde, evrenin sir dolu galaksileri arasında dolaşmaya hazırlanıyor." insanın Hikâyesi st. 13 Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Bilgi metni içeriğinde aşağıdaki bilim dalların dan hangisinin araştırma konusu ile ilgili her- hangi kavrama yer verilmemiştir? A) Arkeoloji B) Ashonori C) Demografi Antropoloji E) Oseanografi

Cevap

Kazi yapılıyorsa arkeoloji vardır
Nüfusun arttığını belirtiyor bu demografi yani
nüfus bilimi
Antropoloji ırk bilimi insan ile ilgili bir arkeolojik
çalışmada antropoloji de vardır
Güneş altında kurulduğu için gök cisimleştik
incelenmiştir astronomi vardır
Ama e şıkkı yoktur oseneografi okyanus bilimidir

Çözüm görme haklarının hepsini kullandın.

Çözümü görmek için uygulamayı indir.

Kazi yapılıyorsa arkeoloji vardır Nüfusun arttığını belirtiyor bu demografi y... Devamı için uygulamayı indir!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE