Soru:

9. Aşağıdaki tabloda bazı kentlerin Ocak ve Temmuz aylarındaki sıcaklık ortalamaları verilmiştir. 28 Kent Ocak (°C) Temmuz (°C)

9.
Aşağıdaki tabloda bazı kentlerin Ocak ve
Temmuz aylarındaki sıcaklık ortalamaları
verilmiştir.
28
Kent Ocak (°C)
Temmuz (°C)
Antalya 10
Ankara
0
25
Rize
7
22
Buna göre sıcaklık farklarına neden
olan faktörler dikkate alınırsa bu kent-
lerdeki nem oranının fazladan aza doğ-
ru sıralanmış şekli aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Rize, Ankara, Antalya
B) Antalya, Rize, Ankara
C) Ankara, Antalya, Rize
D) Antalya, Ankara, Rize
E) Rize, Antalya, Ankara
53
Coğrafya Modüler Soru Bankası

9. Aşağıdaki tabloda bazı kentlerin Ocak ve Temmuz aylarındaki sıcaklık ortalamaları verilmiştir. 28 Kent Ocak (°C) Temmuz (°C) Antalya 10 Ankara 0 25 Rize 7 22 Buna göre sıcaklık farklarına neden olan faktörler dikkate alınırsa bu kent- lerdeki nem oranının fazladan aza doğ- ru sıralanmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Rize, Ankara, Antalya B) Antalya, Rize, Ankara C) Ankara, Antalya, Rize D) Antalya, Ankara, Rize E) Rize, Antalya, Ankara 53 Coğrafya Modüler Soru Bankası

Bir Bilim Olarak Coğrafya ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster