Soru:

7. Kara kütlesinin hafifleyip yükselmesiyle de- niz seviyesinin geri çekilmesine regresyon adı verilir. Ep H g Regresyon oluşumu

7.
Kara kütlesinin hafifleyip yükselmesiyle de-
niz seviyesinin geri çekilmesine regresyon
adı verilir.
Ep
H
g
Regresyon oluşumuna neden olan fak-
törler arasında;
E
y
1. Karalar üzerinde bulunan kalın buz ta-
bakalarının erimesi
II. Kara kütlelerinden aşınan materyallerin
deniz diplerinde tortulanması
IV. Akarsu yataklarında taraçalar oluşması
unsurlarından hangileri yer alır?
psoncu
A) Yalnız!
B) I ve II b
C) II ve III
D) I ve III
E) I, II ve III

7. Kara kütlesinin hafifleyip yükselmesiyle de- niz seviyesinin geri çekilmesine regresyon adı verilir. Ep H g Regresyon oluşumuna neden olan fak- törler arasında; E y 1. Karalar üzerinde bulunan kalın buz ta- bakalarının erimesi II. Kara kütlelerinden aşınan materyallerin deniz diplerinde tortulanması IV. Akarsu yataklarında taraçalar oluşması unsurlarından hangileri yer alır? psoncu A) Yalnız! B) I ve II b C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III

Bir Bilim Olarak Coğrafya ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster