Soru:

(15) Bergson'a göre ahlak, zekânın oluşturduğu ahlak ve sezgi ahlakı olarak ikiye ayrılır. Zekâya dayalı ahlak, kapalı toplum ah

(15) Bergson'a göre ahlak, zekânın oluşturduğu ahlak ve sezgi
ahlakı olarak ikiye ayrılır. Zekâya dayalı ahlak, kapalı toplum
ahlakıdır. Bu ahlak, bir toplumda egemen olan alışkanlıklar-
da törelerde ve yasalarda ortaya çıkar. Orada özgürlük değil,
yasalar egemendir. Bu ahlakın amacı, toplumun varlığını koru-
mak ve sürdürmektir. Sezgi ahlakıysa içinde sezgi ve özgürlü-
ğün egemen olduğu açık toplum ahlakıdır. Bu, aydın kişilerin
ahlakidir. Düşünülerek ve tartışılarak oluşturulur. Özgürce iste-
nerek benimsenir.
Bergson'un bu parçadaki görüşlerinden;
1. Ahlakın iki farklı kaynağı vardik,
II. Sezgi ahlakının amacı toplumsal düzeni korumaktır.
III. Üstün olan ahlak, sezgiye dayalı olandır.
yargılarının hangileri çıkarılamaz?
A) Yalnız
B) Yalnız 11
C) I ve II
P) II vek
E) I, II ve III
4
Diğer sayfaya geçiniz.

(15) Bergson'a göre ahlak, zekânın oluşturduğu ahlak ve sezgi ahlakı olarak ikiye ayrılır. Zekâya dayalı ahlak, kapalı toplum ahlakıdır. Bu ahlak, bir toplumda egemen olan alışkanlıklar- da törelerde ve yasalarda ortaya çıkar. Orada özgürlük değil, yasalar egemendir. Bu ahlakın amacı, toplumun varlığını koru- mak ve sürdürmektir. Sezgi ahlakıysa içinde sezgi ve özgürlü- ğün egemen olduğu açık toplum ahlakıdır. Bu, aydın kişilerin ahlakidir. Düşünülerek ve tartışılarak oluşturulur. Özgürce iste- nerek benimsenir. Bergson'un bu parçadaki görüşlerinden; 1. Ahlakın iki farklı kaynağı vardik, II. Sezgi ahlakının amacı toplumsal düzeni korumaktır. III. Üstün olan ahlak, sezgiye dayalı olandır. yargılarının hangileri çıkarılamaz? A) Yalnız B) Yalnız 11 C) I ve II P) II vek E) I, II ve III 4 Diğer sayfaya geçiniz.

Bir Bilim Olarak Coğrafya ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster