Soru:

09:09 7 . SB Coğrafya 1 - Soru Bankası I RAUNT Coğrafyanın Tanımı ve Konusu 11' 44" /15' TESTİ BİTİR 1/10 Aşağıdaki grid (kutucu

09:09 7
.
SB Coğrafya 1 - Soru Bankası I RAUNT
Coğrafyanın Tanımı ve Konusu
11' 44" /15'
TESTİ BİTİR
1/10
Aşağıdaki grid (kutucuk) sisteminde bazı unsurlar be-
lirtilmiştir.
Okyanuslar
(1)
Hayvanlar
(2)
Fabrikalar
(3)
Dağlar
(4)
Depremler
(5)
Topraklar
(6)
Göller
(7)
Anıtlar
(8)
Bitkiler
(9)
Yer altı suları
(10)
Binalar
(11)
Akarsular
(12)
Buna göre, hangi kod ile belirtilen unsurlar, tü-
müyle hidrografyanın inceleme alanı içinde yer
alır?
A
1-2-3-4
B
1 - 7-10-12
2-5-7-11
D
6-8-10-12
E
7-9-10-12
4. SORU
€ (A)(B)(0)(CE
A
C

09:09 7 . SB Coğrafya 1 - Soru Bankası I RAUNT Coğrafyanın Tanımı ve Konusu 11' 44" /15' TESTİ BİTİR 1/10 Aşağıdaki grid (kutucuk) sisteminde bazı unsurlar be- lirtilmiştir. Okyanuslar (1) Hayvanlar (2) Fabrikalar (3) Dağlar (4) Depremler (5) Topraklar (6) Göller (7) Anıtlar (8) Bitkiler (9) Yer altı suları (10) Binalar (11) Akarsular (12) Buna göre, hangi kod ile belirtilen unsurlar, tü- müyle hidrografyanın inceleme alanı içinde yer alır? A 1-2-3-4 B 1 - 7-10-12 2-5-7-11 D 6-8-10-12 E 7-9-10-12 4. SORU € (A)(B)(0)(CE A C

Bir Bilim Olarak Coğrafya ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster