Bir Bilim Olarak Coğrafya Soruları

kışlar
sonba-
dir. (111)
i iklim-
V) Olu-
kintila-
orta ku-
dir. (V)
n biyo-
7. Nesibe Aydın Yıldızlar Lisesi öğrencilerinden bir
grup, coğrafya öğretmenleri ile Ankara'nın Polatlı il
çesine gezi düzenlemişlerdir.
(1) Önce Polatlı yakınlarındaki Yassıhöyük

Coğrafya

Bir Bilim Olarak Coğrafya

kışlar sonba- dir. (111) i iklim- V) Olu- kintila- orta ku- dir. (V) n biyo- 7. Nesibe Aydın Yıldızlar Lisesi öğrencilerinden bir grup, coğrafya öğretmenleri ile Ankara'nın Polatlı il çesine gezi düzenlemişlerdir. (1) Önce Polatlı yakınlarındaki Yassıhöyük (Gordi- on) kasabasına gidilip Friglerin ünlü kralı Midas'a ait olan anıt mezarın yapımında kullanılan meşe ve se dir tomrukları incelendi. (II) Yassıhöyük kasabasının hemen yakınından geçen Sakarya Nehri'nin suyunun bulanıklığına bağlı olarak bol alüvyon taşıdığı sonu- cuna varıldı. (III) Nehir kenarındaki tarlalarda sebze, soğan, bostan, tahıl tarımı yapıldığı tespit edildi. (IV) Bu alanlarda çok az miktarda alüvyon toprağı, da- ha çokta kestane rengi bozkır toprakları ile yamaç- lara doğru kolüvyal topraklara rastlanmıştır. (V) Öğ- retmen gezinin son bölümünde öğrencilerini etrafına toplayarak "karasal iklime sahip bu tarz kırsal yerleş- melerde yerleşme dokusunu daha çok su kaynakla- ni belirlemektedir. Yassıhöyük kasabasının en önem- li su kaynağı Sakarya Nehri'dir" demiştir. nhan- Buna göre Yıldızlar Lisesi öğrencilerinin düzen- lemiş olduğu gezide yaşadıkları olayların numa- ralandırılarak gösterildiği paragraftaki cümle- lerin coğrafi inceleme alanları aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir? laşma uşumu AYDIN YAYINLARI bilecek çindeki adi de- ellikleri- A) 1 - Vejetasyon Coğrafyası B) 1 - Jeomorfoloji C) III - Ekonomik Coğrafya D) IV - Tarım Coğrafyası E) V - Yerleşme Coğrafyası bitkile-

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir

Sorularının fotoğrafını çek gönder, detaylı çözüm anında cebine gelsin

done

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir

Sorularının fotoğrafını çek gönder, detaylı çözüm anında cebine gelsin

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir
Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE