Soru:

D) I ve II Dünya'da 30° paralelleri çevresinde subtropikal yük- sek basınç alanları, alçalıcı hava hareketleri nede- niyle az ya

D) I ve II
Dünya'da 30° paralelleri çevresinde subtropikal yük-
sek basınç alanları, alçalıcı hava hareketleri nede-
niyle az yağış alır.
Aşağıda verilen bölgelerdeki çöllerden hangisi-
nin oluşumu bu parçada anlatılan durumla ilgili
değildir?
B) Orta Asya
A) Kuzey Afrika
C) Avustralya
D) Güney Afrika
E) Şili

D) I ve II Dünya'da 30° paralelleri çevresinde subtropikal yük- sek basınç alanları, alçalıcı hava hareketleri nede- niyle az yağış alır. Aşağıda verilen bölgelerdeki çöllerden hangisi- nin oluşumu bu parçada anlatılan durumla ilgili değildir? B) Orta Asya A) Kuzey Afrika C) Avustralya D) Güney Afrika E) Şili

Atmosfer ve İklim ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster