Soru:

cal. 10. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yağışlı bölgelerde gür bitki topluluklan görülürken kurak bölgelerde bitki örtüsü

cal.
10. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yağışlı bölgelerde gür bitki topluluklan
görülürken kurak bölgelerde bitki örtüsü
seyrekleşir.
BEğime bağlı olarak yamaçlardaki bitki ör-
tüsü diğer alanlara oranla daha gür ve çe-
şitlidir.
Bitkiler besinlerini topraktaki sudan alır:
Karaton havocan qemlich
here
Dj Bitkinin kökleriyle tutunduğu ve beslendi- wyth
final yayınları
lesretan
Glyer topraktır.
Yol yapımı, sanayileşme, savaşlar bitkile-
rin dağvimini belirleyen doğal faktörlerdir.
Tuber you
yege and
Idemn nemli ve

cal. 10. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yağışlı bölgelerde gür bitki topluluklan görülürken kurak bölgelerde bitki örtüsü seyrekleşir. BEğime bağlı olarak yamaçlardaki bitki ör- tüsü diğer alanlara oranla daha gür ve çe- şitlidir. Bitkiler besinlerini topraktaki sudan alır: Karaton havocan qemlich here Dj Bitkinin kökleriyle tutunduğu ve beslendi- wyth final yayınları lesretan Glyer topraktır. Yol yapımı, sanayileşme, savaşlar bitkile- rin dağvimini belirleyen doğal faktörlerdir. Tuber you yege and Idemn nemli ve

Atmosfer ve İklim ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster