Soru:

Aşağıdaki haritada farklı kıtalardaki bazı bölgeler koyu renkle gösterilmiştir. BIO om Bu bölgeler oluşturulurken aşağıdaki ölçü

Aşağıdaki haritada farklı kıtalardaki bazı bölgeler
koyu renkle gösterilmiştir.
BIO
om
Bu bölgeler oluşturulurken aşağıdaki ölçütler-
den hangisi dikkate alınmıştır?
A) Tarım
B) Dağlar
D) Bitki örtüsü
E) Yeraltı kaynakları
Votranizma
A
014 - YGS . TIPKI BASIM

Aşağıdaki haritada farklı kıtalardaki bazı bölgeler koyu renkle gösterilmiştir. BIO om Bu bölgeler oluşturulurken aşağıdaki ölçütler- den hangisi dikkate alınmıştır? A) Tarım B) Dağlar D) Bitki örtüsü E) Yeraltı kaynakları Votranizma A 014 - YGS . TIPKI BASIM

Atmosfer ve İklim ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster