Soru:

14. Fen bilimleri sınavında sorulan eşleştirme etkinliği sorusundan hangi öğrencinin tam puan alması beklenir? BI Hava sıcaklığı

14. Fen bilimleri sınavında sorulan eşleştirme etkinliği sorusundan hangi öğrencinin tam puan alması beklenir?
BI
Hava sıcaklığı düşüktür.
ALCAK
ALCAK
Hava sıcaklığı düşüktür.
BASINC
BASINÇ
Hava sıcaklığı yüksektir.
Hava sıcaklığı yüksektir.
YÜKSEK
Havadaki nem miktan azdır. YÜKSEK
Havadaki nem mikian azdır
BASINÇ
BASINÇ
Bölgeye doğru hava hareke-
Bölgeye doğru hava hareke
ti oluşur.
ti oluşur.
D)
ALCAK
BASINÇ
Hava sıcaklığı düşüktür.
Hava sıcaklığı yüksektir.
ALÇAK
BASINÇ
X
Hava sıcaklığı düşüktür.
Hava sıcaklığı yüksektir.
Havadaki nem miktarı azdır.
Havadaki nem miktan ozdir
YÜKSEK
BASINÇ
YÜKSEK
BASINÇ
Bölgeye doğru hava hareke-
ti oluşur.
Bölgeye doğru hava hareke
ti oluşur.

14. Fen bilimleri sınavında sorulan eşleştirme etkinliği sorusundan hangi öğrencinin tam puan alması beklenir? BI Hava sıcaklığı düşüktür. ALCAK ALCAK Hava sıcaklığı düşüktür. BASINC BASINÇ Hava sıcaklığı yüksektir. Hava sıcaklığı yüksektir. YÜKSEK Havadaki nem miktan azdır. YÜKSEK Havadaki nem mikian azdır BASINÇ BASINÇ Bölgeye doğru hava hareke- Bölgeye doğru hava hareke ti oluşur. ti oluşur. D) ALCAK BASINÇ Hava sıcaklığı düşüktür. Hava sıcaklığı yüksektir. ALÇAK BASINÇ X Hava sıcaklığı düşüktür. Hava sıcaklığı yüksektir. Havadaki nem miktarı azdır. Havadaki nem miktan ozdir YÜKSEK BASINÇ YÜKSEK BASINÇ Bölgeye doğru hava hareke- ti oluşur. Bölgeye doğru hava hareke ti oluşur.