Soru:

OZE Ceith amaclara gore olusturulan belgelerin nitelbepertve ekonomik faaliyetlere bak olarak demektedir Aadakilerden hangisi, e

OZE
Ceith amaclara gore olusturulan belgelerin nitelbepertve
ekonomik faaliyetlere bak olarak demektedir
Aadakilerden hangisi, ekonomik gelir elde etmek ama.
cyla bölgelerin niteliinin degistirilebilecegine örnek göste-
rilebilir
A) Birbirine komyu olkeler arasında oluşturulan siyasi on
lerin zamanla hlevini yitirerek ortadan kalkması
B) Ormanlık alanlarta kapli bölgelerin tahribat sonucu antro
pojen bozlar bolgesine dönüşmesi
I kuru tanm bölgelerinin sulama projelerinin uygulanmasi
ile endüstri bitkileri ekin bolgesine dönüşmesi
D) Bataklık bölgelerin yasalgina bagli olarak kuruması
1) Madencilige bagh gelişen bölgelerin, rezervlerin tükenme
sinden sonra seyrek nüfuslu bolgeye dönüşmesi

OZE Ceith amaclara gore olusturulan belgelerin nitelbepertve ekonomik faaliyetlere bak olarak demektedir Aadakilerden hangisi, ekonomik gelir elde etmek ama. cyla bölgelerin niteliinin degistirilebilecegine örnek göste- rilebilir A) Birbirine komyu olkeler arasında oluşturulan siyasi on lerin zamanla hlevini yitirerek ortadan kalkması B) Ormanlık alanlarta kapli bölgelerin tahribat sonucu antro pojen bozlar bolgesine dönüşmesi I kuru tanm bölgelerinin sulama projelerinin uygulanmasi ile endüstri bitkileri ekin bolgesine dönüşmesi D) Bataklık bölgelerin yasalgina bagli olarak kuruması 1) Madencilige bagh gelişen bölgelerin, rezervlerin tükenme sinden sonra seyrek nüfuslu bolgeye dönüşmesi

Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster