Soru:

ÖZDEBIL Canalara göre oluşturulan belgelerin niteli beseri ve honom faaliyetlere bad olarak delmektedir. 11 Abdakilerden hangisi

ÖZDEBIL
Canalara göre oluşturulan belgelerin niteli beseri ve
honom faaliyetlere bad olarak delmektedir.
11
Abdakilerden hangisi, ekonomik gelir elde etmek ama.
byla bölgelerin niteliinin degistirilebilecekine örnek göste-
rilebilir?
A) Birbirine komjuteler araunda oluşturulan siyasi oro
lerin zamanla hlevini yitirerek ortadan kalkması
A) Ormanlalanlara kaph bölgelerin tahribat sonucu antro
pojen bazki bolgesine dönüşmesi
I kuru tanm bölgelerinin sulama projelerinin uygulanması
ve endüstri bitkileri ekin bölgesine dönüşmesi
b) Bataklık bölgelerin yasalgona bagli olarak kuruması
1) Madencilite bachelpen bölgelerin, rezervlerin tükenme
sinden sonra seyrek nüfuslu bölgeye dönüşmesi
E
C
KUR
s

ÖZDEBIL Canalara göre oluşturulan belgelerin niteli beseri ve honom faaliyetlere bad olarak delmektedir. 11 Abdakilerden hangisi, ekonomik gelir elde etmek ama. byla bölgelerin niteliinin degistirilebilecekine örnek göste- rilebilir? A) Birbirine komjuteler araunda oluşturulan siyasi oro lerin zamanla hlevini yitirerek ortadan kalkması A) Ormanlalanlara kaph bölgelerin tahribat sonucu antro pojen bazki bolgesine dönüşmesi I kuru tanm bölgelerinin sulama projelerinin uygulanması ve endüstri bitkileri ekin bölgesine dönüşmesi b) Bataklık bölgelerin yasalgona bagli olarak kuruması 1) Madencilite bachelpen bölgelerin, rezervlerin tükenme sinden sonra seyrek nüfuslu bölgeye dönüşmesi E C KUR s

Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster