Soru:

mesi 30 09 2021 tarih ÖZDE YAVINI AMIT A 1 9. Çeşitli amaçlara göre oluşturulan bölgelerin niteligi beseri ve ekonomik faaliyetl

mesi 30 09 2021 tarih
ÖZDE
YAVINI
AMIT
A
1
9.
Çeşitli amaçlara göre oluşturulan bölgelerin niteligi beseri ve
ekonomik faaliyetlere bagl olarak değişmektedir.
Asagidakilerden hangisi, ekonomik gelir elde etmek ama-
cıyla bölgelerin niteliğinin değiştirilebileceğine örnek göste-
rilebilir?
A) Birbirine komşu ülkeler arasında olusturulan siyasi örgüt...
lerin zamanla işlevini yitirerek ortadan kalkması
8) ormanlık alanlarla kaplı bölgelerin tahribat sonucu antro-
pojen bozkır bölgesine dönüşmesi
C) Kuru tarım bölgelerinin sulama projelerinin uygulanması
ile endüstri bitkileri ekim bölgesine dönüşmesi
D) Bataklık bölgelerin yağış azlığına bağlı olarak kuruması
E) Madenciliğe bağlı gelişen bölgelerin, rezervlerin tükenme-
sinden sonra seyrek nüfuslu bölgeye dönüşmesi
10. Aşağıdaki haritada sel ve taşkınların sık yaşandığı bazı şehir
merkezleri gösterilmiştir.
Istanbul

mesi 30 09 2021 tarih ÖZDE YAVINI AMIT A 1 9. Çeşitli amaçlara göre oluşturulan bölgelerin niteligi beseri ve ekonomik faaliyetlere bagl olarak değişmektedir. Asagidakilerden hangisi, ekonomik gelir elde etmek ama- cıyla bölgelerin niteliğinin değiştirilebileceğine örnek göste- rilebilir? A) Birbirine komşu ülkeler arasında olusturulan siyasi örgüt... lerin zamanla işlevini yitirerek ortadan kalkması 8) ormanlık alanlarla kaplı bölgelerin tahribat sonucu antro- pojen bozkır bölgesine dönüşmesi C) Kuru tarım bölgelerinin sulama projelerinin uygulanması ile endüstri bitkileri ekim bölgesine dönüşmesi D) Bataklık bölgelerin yağış azlığına bağlı olarak kuruması E) Madenciliğe bağlı gelişen bölgelerin, rezervlerin tükenme- sinden sonra seyrek nüfuslu bölgeye dönüşmesi 10. Aşağıdaki haritada sel ve taşkınların sık yaşandığı bazı şehir merkezleri gösterilmiştir. Istanbul

Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster