Soru:

Cesitli amaçlara gore oluşturulan belgelerin nitelig begeri ve ekonomik faaliyetlere bagli olarak degismektedir. Asadakilerden h

Cesitli amaçlara gore oluşturulan belgelerin nitelig begeri ve
ekonomik faaliyetlere bagli olarak degismektedir.
Asadakilerden hangisi, ekonomik gelir elde etmek ama.
cuyla bölgelerin niteliginin değiştirilebileceğine örnek göste-
rilebilir
A) Birbirine komşu ülkeler arasında oluşturulan siyasi orrot
lerin zamanla işlevini yitirerek ortadan kalkması
B) Ormanlık alanlarla kaplı bölgelerin tahribat sonucu antro
pojen bozkir bolgesine dönüşmesi
C) Kuru tanm bölgelerinin sulama projelerinin uygulanması
ile endüstri bitkileri ekim bölgesine dönüşmesi
D) Bataklık bölgelerin yallis azgina bağlı olarak kuruması
E) Madencilige bagh gelisen bölgelerin, rezervlerin tükenme
sinden sonra seyrek nüfuslu bölgeye dönüşmesi

Cesitli amaçlara gore oluşturulan belgelerin nitelig begeri ve ekonomik faaliyetlere bagli olarak degismektedir. Asadakilerden hangisi, ekonomik gelir elde etmek ama. cuyla bölgelerin niteliginin değiştirilebileceğine örnek göste- rilebilir A) Birbirine komşu ülkeler arasında oluşturulan siyasi orrot lerin zamanla işlevini yitirerek ortadan kalkması B) Ormanlık alanlarla kaplı bölgelerin tahribat sonucu antro pojen bozkir bolgesine dönüşmesi C) Kuru tanm bölgelerinin sulama projelerinin uygulanması ile endüstri bitkileri ekim bölgesine dönüşmesi D) Bataklık bölgelerin yallis azgina bağlı olarak kuruması E) Madencilige bagh gelisen bölgelerin, rezervlerin tükenme sinden sonra seyrek nüfuslu bölgeye dönüşmesi

Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster