Soru:

9. Çeşitli amaçlara göre oluşturulan bölgelerin niteliği beşerî ve ekonomik faaliyetlere bağlı olarak değişmektedir. Aşağıdakile

9. Çeşitli amaçlara göre oluşturulan bölgelerin niteliği beşerî ve
ekonomik faaliyetlere bağlı olarak değişmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi, ekonomik gelir elde etmek ama-
cıyla bölgelerin niteliğinin değiştirilebileceğine örnek göste-
rilebilir?
A) Birbirine komşu ülkeler arasında oluşturulan siyasi örgüt-
lerin zamanla işlevini yitirerek ortadan kalkması
B) Ormanlık alanlarla kaplı bölgelerin tahribat sonucu antro-
pojen bozkır bölgesine dönüşmesi
C) Kuru tarım bölgelerinin sulama projelerinin uygulanması
ile endüstri bitkileri ekim bölgesine dönüşmesi
D) Bataklık bölgelerin yağış azlığına bağlı olarak kuruması
E) Madenciliğe bağlı gelişen bölgelerin, rezervlerin tükenme-
sinden sonra seyrek nüfuslu bölgeye dönüşmesi

9. Çeşitli amaçlara göre oluşturulan bölgelerin niteliği beşerî ve ekonomik faaliyetlere bağlı olarak değişmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, ekonomik gelir elde etmek ama- cıyla bölgelerin niteliğinin değiştirilebileceğine örnek göste- rilebilir? A) Birbirine komşu ülkeler arasında oluşturulan siyasi örgüt- lerin zamanla işlevini yitirerek ortadan kalkması B) Ormanlık alanlarla kaplı bölgelerin tahribat sonucu antro- pojen bozkır bölgesine dönüşmesi C) Kuru tarım bölgelerinin sulama projelerinin uygulanması ile endüstri bitkileri ekim bölgesine dönüşmesi D) Bataklık bölgelerin yağış azlığına bağlı olarak kuruması E) Madenciliğe bağlı gelişen bölgelerin, rezervlerin tükenme- sinden sonra seyrek nüfuslu bölgeye dönüşmesi

Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster