Soru:

45. Anadolu elverişli iklim şartları, verimli tarım alanları ve su kaynaklarının da varlığına bağlı olarak insanoğlu- nun yerleş

45. Anadolu elverişli iklim şartları, verimli tarım alanları ve
su kaynaklarının da varlığına bağlı olarak insanoğlu-
nun yerleşik hayata geçtiği günden bugüne yerleşim
alanı olmuştur. Bu yönüyle çok fazla kültüre ev sahip-
liği yapmış medeniyetler merkezi unvanına sahiptir. Bu
yerleşim alanları ayrıca kültür turizmine de önemli kat-
kılar sunmaktadır.
Yerleşim tarihi ve kültür turizmi açısından öneme
sahip aşağıdaki yerler ile bulundukları yer eşleştir-
melerinden hangisi yanlıştır?
A) Hacılar - Burdur
B) Çatalhöyük - Çorum
C) Kültepe - Kayseri
D) Truva - Çanakkale
E) Çayönü - Diyarbakır
-

45. Anadolu elverişli iklim şartları, verimli tarım alanları ve su kaynaklarının da varlığına bağlı olarak insanoğlu- nun yerleşik hayata geçtiği günden bugüne yerleşim alanı olmuştur. Bu yönüyle çok fazla kültüre ev sahip- liği yapmış medeniyetler merkezi unvanına sahiptir. Bu yerleşim alanları ayrıca kültür turizmine de önemli kat- kılar sunmaktadır. Yerleşim tarihi ve kültür turizmi açısından öneme sahip aşağıdaki yerler ile bulundukları yer eşleştir- melerinden hangisi yanlıştır? A) Hacılar - Burdur B) Çatalhöyük - Çorum C) Kültepe - Kayseri D) Truva - Çanakkale E) Çayönü - Diyarbakır -

Anadolu'nun Kültürel Özellikleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster