Soru:

TYT Deneme Sınavı 04 B 8. Aşağıda kumlu ve tüflü arazilerde sel sularının etkisiyle oluşan yer şekli verilmiştir. 10. Aşağid gös

TYT Deneme Sınavı 04
B
8.
Aşağıda kumlu ve tüflü arazilerde sel sularının etkisiyle
oluşan yer şekli verilmiştir.
10. Aşağid
göster
Bu
as
A
B
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu yer şeklinin
yaygın olduğu bölgenin özelliklerinden biri
değildir?
A) Arazi yapısı gevşek ve yumuşaktır.
B) Bitki örtüsü seyrektir
C) Sıcaklık farkı azdır.
D) Fiziksel ayrışma fazlady
E) Kurak ve yarı kurak alanlardir.
Kafa Deng)
9.
Aşağıdaki grafikte bir ülkenin çalışan nüfusun iş
kollarına dağılımı gösterilmiştir.
%
100
Tarım
% 17
% 7
% 50
80
Sanayi

TYT Deneme Sınavı 04 B 8. Aşağıda kumlu ve tüflü arazilerde sel sularının etkisiyle oluşan yer şekli verilmiştir. 10. Aşağid göster Bu as A B Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu yer şeklinin yaygın olduğu bölgenin özelliklerinden biri değildir? A) Arazi yapısı gevşek ve yumuşaktır. B) Bitki örtüsü seyrektir C) Sıcaklık farkı azdır. D) Fiziksel ayrışma fazlady E) Kurak ve yarı kurak alanlardir. Kafa Deng) 9. Aşağıdaki grafikte bir ülkenin çalışan nüfusun iş kollarına dağılımı gösterilmiştir. % 100 Tarım % 17 % 7 % 50 80 Sanayi

Afetlerin Genel Özellikleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster