Soru:

kl- 11. bolkanik bölge, III. bodur çalılık bölgesi, IV, tektonik deprem bölgesi siniflamalarından hangilerinin bütün alanlar en

kl-
11. bolkanik bölge,
III. bodur çalılık bölgesi,
IV, tektonik deprem bölgesi
siniflamalarından hangilerinin bütün alanlar en
E) III ve IV
B) I ve III
C) ve
çerli olduğu söylenebilir?
A) I ve II
b) II ve IV
Com
1
S
A
M
A
L
10. Kuraklık, yağışın uzun bir zaman dilimi içinde belirgin $e-
bailide normal değerlerin altına düşmesi olarak nitelendirilir.
Bu afetlerin azaltılmasında;
damla sulama sisteminin yaygınlaştırılması,
II. nadaslı tarımın yaygınlaştırılması,
III. su ihtiyacı fazla olan ürünlerin yetiştirilmesi
faktörlerinden hangileri faydalı olmaz?
A) Yalnız
B) Xalnız 11
D) ve II
C) Yainiz III
Dixon
pare
E) II Ye III
18
Diğer Sayfaya Geçiniz

kl- 11. bolkanik bölge, III. bodur çalılık bölgesi, IV, tektonik deprem bölgesi siniflamalarından hangilerinin bütün alanlar en E) III ve IV B) I ve III C) ve çerli olduğu söylenebilir? A) I ve II b) II ve IV Com 1 S A M A L 10. Kuraklık, yağışın uzun bir zaman dilimi içinde belirgin $e- bailide normal değerlerin altına düşmesi olarak nitelendirilir. Bu afetlerin azaltılmasında; damla sulama sisteminin yaygınlaştırılması, II. nadaslı tarımın yaygınlaştırılması, III. su ihtiyacı fazla olan ürünlerin yetiştirilmesi faktörlerinden hangileri faydalı olmaz? A) Yalnız B) Xalnız 11 D) ve II C) Yainiz III Dixon pare E) II Ye III 18 Diğer Sayfaya Geçiniz

Afetlerin Genel Özellikleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster