Soru:

A A TYT / SOSYAL BİLİMLER 11. 9. Aşağıdaki haritada bazı alanlar koyu renkle gösteril- miştir. B Bu alanların tümü aşağıdaki han

A
A
TYT / SOSYAL BİLİMLER
11.
9. Aşağıdaki haritada bazı alanlar koyu renkle gösteril-
miştir.
B
Bu alanların tümü aşağıdaki hangi bölge sinifi içeri-
sinde yer alır?
A) Petrol üretim bölgesi
B) Sanayi bölgesi
C) Akdeniz iklim bölgesi
D) Batı kültür bölgesi
E) Çöl bölgesi

A A TYT / SOSYAL BİLİMLER 11. 9. Aşağıdaki haritada bazı alanlar koyu renkle gösteril- miştir. B Bu alanların tümü aşağıdaki hangi bölge sinifi içeri- sinde yer alır? A) Petrol üretim bölgesi B) Sanayi bölgesi C) Akdeniz iklim bölgesi D) Batı kültür bölgesi E) Çöl bölgesi

Afetlerin Genel Özellikleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster