Soru:

9. Atmosferde yerden yansıyan ışınların başta karbondioksit olmak üzere, metan ve su buhan gibi gazlar tarafından tu- tulmasında

9.
Atmosferde yerden yansıyan ışınların başta karbondioksit
olmak üzere, metan ve su buhan gibi gazlar tarafından tu-
tulmasından dolayı ısınma artar. Atmosferdeki gazların bu
etkisine "sera etkisi” denir. Atmosferdeki sera gazlarının et-
kisiyle küresel ısınma meydana gelir. Küresel ısınmayı artı-
ran çevre sorunlarına şu durumlar örnek verilebilir:
.
Yenilenmeyen enerji kaynaklarından enerji üretilmesi
Bitki örtüsünün tahrip edilmesi
.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilemez?
Al Taşıt egzozlarından çıkan gazlar
B) Sanayi faaliyetlerinin artması
C) Volkanik faaliyetler
Sehirsel ve evsel atıklar
ozyonun şiddetlenmesi
Coğrafya Soru Bankası

9. Atmosferde yerden yansıyan ışınların başta karbondioksit olmak üzere, metan ve su buhan gibi gazlar tarafından tu- tulmasından dolayı ısınma artar. Atmosferdeki gazların bu etkisine "sera etkisi” denir. Atmosferdeki sera gazlarının et- kisiyle küresel ısınma meydana gelir. Küresel ısınmayı artı- ran çevre sorunlarına şu durumlar örnek verilebilir: . Yenilenmeyen enerji kaynaklarından enerji üretilmesi Bitki örtüsünün tahrip edilmesi . Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Al Taşıt egzozlarından çıkan gazlar B) Sanayi faaliyetlerinin artması C) Volkanik faaliyetler Sehirsel ve evsel atıklar ozyonun şiddetlenmesi Coğrafya Soru Bankası